Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία !

Ο σκοπός της δημιουργίας του ιστολογίου είναι η παρουσίαση θεμάτων ασφάλεια και υγείας στην εργασία !

Ορισμοί

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ):
 Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων μέσων που παρέχονται από μια εταιρεία στο εργαζόμενο προσωπικό, έτσι ώστε να προστατεύουν από έναν ή περισσότερους κινδύνους στους οποίους ενδέχεται να εκτίθεται κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Πινακίδα: Kάθε σήμα το οποίο, με το συνδυασμό γεωμετρικού σχήματος, χρωμάτων και ενός συμβόλου ή εικονογράμματος, παρέχει μια συγκεκριμένη ένδειξη, η ορατότητα της οποίας εξασφαλίζεται από φωτισμό επαρκούς έντασης.
Πρόληψη: Tο σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ' όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.